Публікації

 ЄДНІСТЬ ПРОТИЛЕЖНОСТЕЙ ERP очима фахівців і користувачів

| ЄДНІСТЬ ПРОТИЛЕЖНОСТЕЙ ERP очима фахівців і користувачів

«Успіх – поганий вчитель, який вводить людей в оману. Вони починають думати, що не можуть програти. Це ненадійна путівка в майбутнє». Це висловлювання Білла Гейтса висить на видному місці в кабінеті Дмитра Замуренка, заступника генерального директора з ІТ ВАТ «Гідросила». Ця фраза багато в чому пояснює не лише життєве кредо Дмитра, але й демонструє його переконання і погляди, що сформувалися в результаті безпосередньої участі у кількох проектах впровадження ERP-систем на вітчизняних підприємствах.

| Системне будівництво. Особливості впровадження ERP-системи в Україні

Від теорії — до практики. Як відбувалося впровадження автоматизованої системи управління підприємством Baan IV на кіровоградському ВАТ «Гідросила» і що це дало підприємству?

| Впровадження Baan для управління ливарним виробництвом на ВАТ «Гідросила»

1 квітня 2003 р. ВАТ «Гідросила» запустило в експлуатацію бізнес-процеси планування і управління виготовленням тари і керуванням ливарним виробництвом за допомогою інформаційної системи управління Baan IV. Тим самим підприємство повністю замкнуло контур управління виробництвом на базі стандарту MRP II, який функціонує на ВАТ «Гідросила» більше року (для механоскладального і частини заготівельного виробництва).

| Система менеджменту якості ВАТ «Гідросила» сертифікована на відповідність вимогам ISO 9001 за версією 2000 року

На ВАТ «Гідросила» з березня 2000 року діяла система якості, сертифікована компанією «Бюро Верітас» (Франція) на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:94 (сертифікат № 66013 від 16 березня 2000 року). Система якості, регламентована цим міжнародним стандартом, являє собою перехід від хаосу до встановлення таких відносин між виконавцями, які б дозволили отримати якісний продукт. Система менеджменту якості згідно зі стандартом ІЅО 9001 за версією 2000 року вже більш досконала і спрямована, в першу чергу, на задоволення потреб споживача.