Система менеджменту якості ВАТ «Гідросила» сертифікована на відповідність вимогам ISO 9001 за версією 2000 року

Начальник відділу стандартизації та сертифікації систем менеджменту якості Н.Л. Кисельгов.

Система менеджменту якості ВАТ «Гідросила» сертифікована на відповідність вимогам ISO 9001 за версією 2000 року

Начальник відділу стандартизації та сертифікації систем менеджменту якості Н.Л. Кисельгов.

На ВАТ «Гідросила» з березня 2000 року діяла система якості, сертифікована компанією «Бюро Верітас» (Франція) на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:94 (сертифікат № 66013 від 16 березня 2000 року). Система якості, регламентована цим міжнародним стандартом, являє собою перехід від хаосу до встановлення таких відносин між виконавцями, які б дозволили отримати якісний продукт.

Система менеджменту якості згідно зі стандартом ІЅО 9001 за версією 2000 року вже більш досконала і спрямована, в першу чергу, на задоволення потреб споживача.

Дія сертифіката на відповідність системи якості вимогам стандарту ІЅО 9001 за версією 1994 закінчувалося на початку березня 2003 року, тому з 2001 року, після отримання перших документів щодо нової версії стандартів ІЅО 9001, на нашому підприємстві розпочато роботу з переробки системи якості в систему менеджменту якості. Було перероблено низку стандартів підприємства для інсталяції їх у нову систему менеджменту якості, а також розроблено нові, без яких система менеджменту якості не функціонуватиме і яких не було у системі якості згідно зі стандартом ІЅО 9001:94, а саме: «Порядок розробки та оформлення технологічних інструкцій», «Порядок проведення закупівель товарів на конкурсній основі», «Організація дрібносерійного виробництва виробів», «Порядок забезпечення патентного захисту продукції, технологічних процесів та обладнання», «Порядок одержання заявок та оформлення договорів (контрактів) і моніторинг інформації про задоволеність споживачів» та інші. Загалом система менеджменту якості регламентована 99-ма стандартами підприємства.

У 2002 році було розроблено основний документ системи менеджменту якості – «Настанови з якості», який замінив попередній. Крім того, було проведено навчання з усіма начальниками підрозділів, їхніми заступниками, майстрами основних цехів, робітниками. Доступними і наочними методами було показано відмінність системи якості згідно зі стандартом ІЅО 9001 за версією 1994 року від системи менеджменту якості згідно зі стандартом ІЅО 9001 за версією 2000 року, а також нові вимоги до виробничих процесів.

Для сертифікації системи менеджменту якості ми знову звернулися до компанії «Бюро Верітас» щодо проведення нового аудиту на відповідність розробленої системи менеджменту якості вимогам міжнародного стандарту ІЅО 9001 за версією 2000 року, оскільки ця фірма є однією з найбільш відомих і шанованих у світі, які займаються аудитом систем менеджменту якості.

Представники компанії «Бюро Верітас» з 3 по 6 грудня проводили аудит розробленої нами системи менеджменту якості.

Аудитори провели перевірку функціонування системи менеджменту якості в 24-х підрозділах підприємства, як у головних, так і в допоміжних. Аудитори перевіряли все: положення про підрозділи і посадові інструкції, вхідні та вихідні дані кожного процесу, методи виконання процесу, реєстрацію даних про якість, ідентифікацію та відстеження виготовлення деталей і агрегатів та інше.

На основі проведеного аудиту аудиторами було рекомендовано сертифікувати систему менеджменту якості ВАТ «Гідросила» на відповідність міжнародному стандарту ІЅО 9001:2000, а 10 січня 2003 року штаб-квартирою фірми «Бюро Верітас» в Лондоні був виданий сертифікат № 121783.