Шестеренні насоси з асиметричною лінією зачеплення шестерень. Теорія, конструкція і розрахунок.

Наукове видання.

https://www.kntu.kr.ua

 Шестеренні насоси з асиметричною лінією зачеплення шестерень. Теорія, конструкція і розрахунок.
         Ця наукова праця присвячена дослідженню процесів, які відбуваються у відсіченій порожнині шестеренного насоса, яка утворюється в момент вступу в зачеплення другої пари зубів шестерень і існує тільки при двопарному зачепленні зубців шестерень. Особливість поведінки відсіченої порожнини полягає в тому, що з моменту утворення її обсяг починає зменшуватися, і робоча рідина, що знаходиться у відсіченій порожнині, починає стискатися у замкнутому об′ємі. Це явище називається компресією робочої рідини. 
        Виклад матеріалу в цій монографії дещо незвичний. Матеріал викладено у хронологічній послідовності пошуку і отримання результатів дослідження з тими тимчасовими непорозуміннями і нерозумінням природи поведінки обсягу відсіченої порожнини шестеренного насоса і компресії робочої рідини в ній.
         Задум монографії був традиційний – викласти отримані результати дослідження з відповідними рекомендаціями для практики. Проте сталося непередбачене – у процесі дослідження розробленої математичної моделі були отримані результати, які не вкладалися в ту концепцію поведінки відсіченої порожнини, яка існувала на той момент. Довелося пояснювати отримані результати, що потребувало подальшого розвитку математичної моделі та вдосконалення поглядів на поведінку відсіченої порожнини і компресії робочої рідини в ній. Тому виклад матеріалу вийшов дещо суперечливим, одні робочі гіпотези змінювалися іншими, поки дослідники не дійшли до істинного розуміння питання.
          На наш погляд, такий виклад матеріалу допоможе молодим дослідникам зрозуміти, що отримання нових результатів у науці – це не пряма дорога, а досить непростий шлях сумнівів, повернень та пошуків у світі знань і незнань. Крім того, слід відзначити, що здобуті знання, наскільки б досконалими вони нам не здавалися, – це лише черговий крок, чергове наближення на шляху до абсолютної істини.
/від авторів/

ЗМІСТ:

1.
СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ ОБ′ЄМНОГО ГІДРОПРИВОДУ.
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ, РОБОЧА ГІПОТЕЗА, ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА ПРОГРАМИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
3. АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЩОДО УСУНЕННЯ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ КОМПРЕСІЇ РОБОЧОЇ РІДИНИ У ВІДСІЧЕНІЙ ПОРОЖНИНІ НАСОСА.
4. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ГІДРАВЛІЧНОЇ ЕНЕРГІЇ У ВІДСІЧЕНІЙ ПОРОЖНИНІ ШЕСТЕРЕННОГО НАСОСА.
5. ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ, ЩО ВІДБУВАЮТЬСЯ У ВІДСІЧЕНІЙ ПОРОЖНИНІ ПРИ РОБОТІ НАСОСА.
6. АНАЛІЗ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ЗМІНИ ОБСЯГУ ВІДСІЧЕНОЇ ПОРОЖНИНИ В ПРОЦЕСІ РОБОТИ ШЕСТЕРЕННОГО НАСОСА.
7. ДИНАМІЧНІ ПРОЦЕСИ, ЩО СУПРОВОДЖУЮТЬ РОБОТУ ШЕСТЕРЕННОГО НАСОСА З АСИМЕТРИЧНОЮ ЛІНІЄЮ ЗАЧЕПЛЕННЯ.
8. МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, УСТАНОВКИ, ОБЛАДНАННЯ І ПРИЛАДИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.
9. РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ШЕСТЕРЕННИХ НАСОСІВ З АСИМЕТРИЧНОЮ ЛІНІЄЮ ЗАЧЕПЛЕННЯ.
10. ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ШЕСТЕРЕННОГО НАСОСА З АСИМЕТРИЧНОЮ ЛІНІЄЮ ЗАЧЕПЛЕННЯ, В ЯКІЙ УСУНЕНО КОМПРЕСІЮ РОБОЧОЇ РІДИНИ У ВІДСІЧЕНІЙ ПОРОЖНИНІ.
11. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ШЕСТЕРЕННОГО НАСОСА З АСИМЕТРИЧНОЮ ЛІНІЄЮ ЗАЧЕПЛЕННЯ.


АВТОРИ:З питань отримання цього видання звертатися на e-mail: kul@kntu.kr.ua