Впровадження Baan для управління ливарним виробництвом на ВАТ «Гідросила»

Начальник відділу автоматизованих систем управління підприємством Замуренко Д. В.

Впровадження Baan для управління ливарним виробництвом на ВАТ «Гідросила»

Начальник відділу автоматизованих систем управління підприємством Замуренко Д.В.
e-mail: dimaz@hydrosila.com
Заступник начальника відділу АСУП Овчаренко С.А.
e-mail: osa@hydrosila.com

Навесні 2002 р. на ВАТ «Гідросила» запущені в експлуатацію всі бізнес-процеси ІСУ Baan IV, що дозволяють керувати виробництвом на базі стандарту MRPII:

 

 • технічний супровід виробництва;
 • управління продажами;
 • планування виробництва;
 • оперативне управління виробництвом;
 • управління закупівлями;
 • управління матеріальними потоками;
 • облік виробничих витрат.

 

При запуску бізнес-процесів планування виробництва та оперативного управління виробництвом було здійснено, з тактичних міркувань, низку обмежень щодо впровадження в заготівельному цеху.

Заготівельне виробництво на ВАТ «Гідросила» складається з двох незалежних виробництв:

 

 1. ковальсько-пресового і автоматно-штампового;
 2. ливарного.

 

Враховуючи специфіку ливарного виробництва (значні відмінності від механоскладального), а також складність впровадження, було прийнято рішення: ливарне виробництво обмежити обліком товарно-матеріальних цінностей на рівні вхідних - вихідних комор, а автоматно-штампове та ковальсько-пресове впроваджувати у повному обсязі. Це і було зроблено на першому етапі впровадження. Наразі дійшла черга і до ливарного виробництва.

Для впровадження була сформована робоча група зі спеціалістів відділу ВАСУП і спеціалістів інших підрозділів, безпосередньо пов′язаних з ливарним виробництвом, яким було доручено впровадження ІСУ Baan на ливарних ділянках заготівельного цеху.

Передусім проектна група провела детальне обстеження бізнес-процесів управління ливарним виробництвом, після чого розпочала побудову оптимальної бізнес-моделі.

Розглядалися два альтернативних варіанти побудови бізнес-моделі: модель для дискретного виробництва і модель для процесного виробництва. Чому акцентується увага саме на цьому питанні? ІСУ Baan підтримує обидва типи виробництва та їх поєднання, але й містить і певні обмеження. Наприклад: для впровадження модуля «Baan-процес», у логістиці має бути впроваджений партійний облік. Але ані українське законодавство, ані облікова політика нашого підприємства не вимагають наявності партійного обліку. Необхідність впровадження партійного обліку на підприємстві зараз сумнівна, до того ж потребує додаткових витрат. Тому, при всіх позитивних і дуже привабливих перевагах процесу, вибір був зупинений на дискретному виробництві.

Після вибору бізнес-моделі група впровадження розробила необхідні бізнес-процеси і провела ретельне тестування. Тестування проводилося на двох виробах, запропонованих самим цехом, а також на переплавах і лігатурах, що входять до складу цих виробів.

Під час розробки бізнес-процесів групі впровадження довелося вирішити чимало непростих питань:

 

 • тризмінний режим роботи;
 • змінні норми на металозавалку, коли норма витрати компонентів зазначається у відсотках від ... і до ...;
 • передача по змінах не тільки твердих компонентів, але й рідкого сплаву;
 • труднощі підрахунку виливків через високу температуру;
 • облік і планування використання поворотних ресурсів;
 • істотні відхилення від норм витрати матеріалів і низький рівень планування у цеху;
 • висока вартість використовуваних матеріалів, що призводить до великої спокуси крадіжки.

 

Під час розробки проектних рішень було винайдено ряд оригінальних рішень, що дозволяють вирішити вищевказані проблеми і які були втілені в бізнес-процесах, регламентах, інструкціях і функціонально-рольовому наборі. Після тестування протягом двох місяців здійснювалися введення і кодування нормативно-довідкової інформації. Проведені роботи дозволили підготувати підприємство до включення в контур управління ІСУ Baan ливарного виробництва, які були запущені в дослідну експлуатацію з 1 квітня 2003 р.

Основні результати, які планує отримати підприємство від впровадження ІСУ Baan у ливарному виробництві:

 

 • матеріальний облік у реальному режимі часу, що надає можливість найбільш повно контролювати залишки в цехових коморах і по робочим центрам; передача ТМЦ по змінах автоматично призведе до зменшення втрат від нестач;
 • замкнутий контур управління виробництвом за стандартом MRP II, що, в свою чергу, дозволить більш оптимально управляти матеріальними (в тому числі і поворотними), виробничими потужностями і трудовими ресурсами;
 • підвищення ритмічності виробництва і зниження рівня незавершеного виробництва і складських запасів;
 • підвищення технологічної дисципліни та якості продукції; розвантажить персонал заготівельного цеху від рутинних операцій з щоденного складання балансу матеріалів;
 • доступ керівників і спеціалістів підприємства до необхідної достовірної інформації в режимі реального часу для прийняття якісних управлінських рішень.

 

Уся підготовка до впровадження і розгортання системи Baan IV в ливарному виробництві підприємства була проведена самостійно силами спеціалістів ВАТ «Гідросила» у стислі терміни, без залучення консультантів, що ще раз продемонструвало широкі можливості і гнучкість системи в плані впровадження для різних типів виробництв, простоту використання і супроводу, якісну передачу знань від зовнішніх консультантів спеціалістам підприємства згідно з методологією Baan Target.